Om

 

A N S T E N S E N R E L A T I O N S U T V E C K L I N G

Om mig:

 

Jag har tidigare arbetat inom både skola och förskola. För mig har alltid människan stått i centrum.

 

Frågor som jag funderat över är:

Vilka bakomliggande faktorer finns det till att vi agerar som vi gör? Hur har vår omgivning påverkat oss tidigare och hur mycket tillåter vi dem att påverka oss nu?

Hur kan man göra förändringar till det bättre i sitt liv?

 

Inom Gestaltterapi arbetar vi med hela människan.

Våra tankar, handlingar, sinnesupplevelser och kroppsförnimmelser ligger till grund för vårt arbete.

 

Vi arbetar i nuet samtidigt som vi tittar på hur det förflutna påverkar oss i vårt dagliga liv.

En av grunderna inom gestaltterapi är existentialismen vilken har ansvar, mening, ensamhet samt liv och död som huvudfrågor.

 

Efter att ha läst 4 år till gestaltterapeut på Nordisk Gestalt Institut är jag nu redo att ta emot klienter.

 

Välkommen till mig!

 

 

 

 

 

 

Jag jobbar med:

 

Personlig utveckling

Psykoterapi

Medvetenhet

Här och nu

Ledarskap

Kroppsmedvetenhet

Relationer

Grounding

Föräldrautbildning

Lär känna dig själv

Drömmar

Balans i livet